UŞAK

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında otuzuncu sırada yer alan İl?in 2001 yılı itibarıyla GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 61´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 25) ve sanayi (yüzde 14) sektörlerinin izlediği görülmektedir. 1987-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızı itibarıyla sanayi yüzde 4,2 ve hizmetler sektörü yüzde 3,9 büyürken, tarım sektörü yüzde 0,4 kü9ulmuştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Uşak ilinde, "tekstil ürünleri imalatı", metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı" ile "derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı ve ayakkabı imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

İl?de istihdam edilen her dört kişiden biri tekstil ürünleri imalatında çalışmaktadır. TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde göstergesine göre tekstil ürünleri imalatının il içindeki sektörel payı Ülke payından oldukça büyüktür. Ayrıca 2000-2004 döneminde İl?de yapılan toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde çok bu sektörde gerçekleşmektedir. Diğer taraftan Türkiye ortalamasına göre verimliliği düşük olan sektörde, "pamuklu dokuma", "giyim eşyası dışındaki hazır tekstil ürünleri imalatı" ile "doğal ve sentetik pamuk elyafın hazırlanması ve eğrilmesi" alt sektörleri öne çıkmaktadır.

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı; GSİS il içi yüzde ve yoğunlaşma, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ile ihracat il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. GSİS il içi yüzde oranına göre hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel pay Ülke payından büyük olmaktadır. 2000-2004 dönemindeki toplam il ihracatın yaklaşık olarak yüzde 10´unun gerçekleştiği bu sektörde, ağırlıklı olarak istihdam "seramik kiremit ve kaldırım taşı" alt sektöründe olmaktadır.

Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı ve ayakkabı imalatı; GSİS il içi yüzde ve yoğunlaşma ile il Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. GSİS il içi yüzde göstergesi itibarıyla hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel pay Ülke payından oldukça büyük olmaktadır. Sektörde "derinin tabaklanmasi ve islenmesi" alt sektörü önemli bir yere sahiptir.

1987-2001 döneminde Türkiye ortalaması üzerinde bir büyüme oranına sahip olan İl?de, tekstil sektörünün İl?in gelişimindeki lokomotif güç olduğu görülmektedir.


UŞAK İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Tekstil ürünleri

2 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

3 Derinin tabakalaşması ve işlenmesi ; bavul, el çantası, saraçlık koşum takımı ve ayakkabı

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı