Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Lise 487 785
Halk Eğitim Merkezi 1954 1827
Mesleki Eğitim Merkezi 43 160
TOPLAM 2484 2772