TRABZON

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında otuz sekizinci sırada yer alan İl?in 2001 yılı itibarıyla GSYİH ´sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 60´hk pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, sanayi (yüzde 22) ve tarım (yüzde 18) sektörlerinin izlediği görülmektedir. 1987-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızı itibarıyla sanayi sektörü yüzde 2,7 ve hizmetler sektörü yüzde 2,1 büyürken, tarım sektörü yüzde 1,1 küçülmüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Trabzon ilinde, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı" ile "bitkisel üretim" sektörleri öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma, özel sektör işgücü verimliliği, tamamlanan teşvik yatırımları ile ihracat il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. Gıda imalatı İl?de, Türkiye ortalaması üstünde verimliliği olan tek sektör olmasının yanında GSİS il içi yüzde göstergesi itibarıyla hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel payı Ülke payından oldukça büyük olmaktadır. Ayrıca 2000-2004 dönemindeki toplam ihracatın ortalama olarak yüzde 20´si bu sektörde gerçekleşmektedir. Çeşitliliğin görüldüğü gıda sektöründe; "ekmek, taze fırın ürünleri ve taze kek imalatı", "kahve ve çayın işlenmesi", "süthane işletmeciliği ve peynir imalatı" ile "başka yerde sınıflandırılmamış sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması" alt sektörleri öne çıkmaktadır.

Orman varlığına dayalı olarak İl?de gelişen ağaç ve ağaç ürünleri sektörü, GSİS il içi yüzde göstergesi itibarıyla hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel pay Ülke payından büyük olmaktadır. Verimliliğin düşük olduğu sektörde işyeri ve istihdam oranlan itibarıyla "inşaat kerestesi ve doğrama imalatı alt sektörü öne çıkmaktadır.

Bitkisel üretimin öne çıkan sektörler arasında olmasının başlıca nedeni, 2000-2004 döneminde İl?de yapılan toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 75´inin bu sektörde gerçekleşmesidir.

2000-2004 döneminde yabancı sermaye yatırımının yapılmadığı İl?de, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının rekabet gücünün yüksek olduğu yatırım alanları olarak öngördükleri sektörler; diğer ulaşım araçları imalatı (gemi yapımı), turizm ile teknoloji ve bili§im sektörleridir.

İl?de, genel itibarıyla sanayinin, bitkisel üretim potansiyeli ile ilişkili olarak gıda sektöründe yoğunlaştığı görülmektedir. Sanayinin katma değeri yüksek olan sektörlere doğru açılım sağlayamaması, İl´in büyüme oranının Türkiye ortalamasının altında bir eğilim göstermesinin nedenlerinden biri olmuştur.

TRABZON İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç ) ; saz, saman ve benzeri malzemelerden , örülerek yapılan eşyaların imalatı

3 Bitkisel üretim

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı