2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 293 8654
İlköğretim Kurumu 450 103132
Ortaöğretim Kurumu 53 24844
Mes.ve Tek.Öğret. Kurumu 70 17203
Özel Öğretim Kurumu 53 12175
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 33888
Hastane 15 2881
Spor Tesisleri 8 30150