Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Lise 3730 6059
Halk Eğitim Merkezi 14112 10284
Mesleki Eğitim Merkezi 365 3666
Meslek Yüksek Okulu 2575 4977
Fakülte 9312 14186
Lisansüstü 1173 1665
TOPLAM 31267 40837