TOKAT

Sosyo- ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında altmış birinci sırada yer alan il´in 2001 yılı itibarıyla GSYİH´ sının sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 41´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, sanayi (yüzde 33) ve tarım (yüzde 26) sektörlerinin izlediği görülmektedir. 1987-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızı itibarıyla yüzde 5,2 ile sanayi, il´in en hızlı büyüyen sektörü olmuştur.

Bu çalışma sonucuna göre, Tokat ilinde, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı" ile "tütün ürünleri imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

İl´de, imalat sanayinde istihdam edilen her üç kişiden bir kişinin çalıştığı gıda ürünleri ve içecek imalatı, ayrı zamanda 2000-2004 dönemindeki toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 55´inin gerçekleştiği sektördür. Verimliliği Türkiye ortalaması altında olan sektör, alt sektörler itibarıyla ele alındığında, unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlar dışında, "şeker imalatı" ile öne çıktığı görülmektedir.

Orman varlığına dayalı olarak il´de gelişen ağaç ve ağaç mantarı ürünleri sektörü TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma, ihracat yoğunlaşma ile gerçekleşen teşvik yatırımları göstergelerinde öne çıkmaktadır. işyeri ve istihdam oranlan itibarıyla "inşaat kerestesi ve doğrama imalatı" alt sektörünün ağırlığı görülmektedir.

İl´in tütün yetiştiriciliği potansiyeli ile bağlantılı olarak büyük ölçekli özel sektör yatırımlarının olduğu tütün ürünleri imalatı, GSİS il içi yüzde oranına göre, hem il içinde öne çıkması hem de sektörün il içindeki payının Ülke payından oldukça büyük olması ile öne çıkmaktadır.

2000-2004 döneminde yabancı sermaye yatırımının yapılmadığı il´de, il Sanayi ve Ticaret Odalarının rekabet gücünün yüksek olduğu yatırım alanları olarak öngördükleri sektörler; gıda ürünleri, giyim eşyası ve madenciliktir.

Tokat ilinin verimlilik grafiği incelendiğinde; sadece üç sektörde verimlilik verisinin bulunduğu, bunların da Türkiye ortalamasının altında değerler aldığı görülmektedir. Diğer sektörlerin verimlilik verilerinin bulunmamasının nedeni, TÜİK tarafından yapılan imalat sanayi anketlerinin küçük ölçekli özel sektör işletmelerini kapsamamasıdır.


TOKAT İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç ); saz, saman ve benzeri malzemelerden benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı

3 Tütün ürünleri imalatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı