2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 319 5935
İlköğretim Kurumu 536 92042
Ortaöğretim Kurumu 34 17479
Mes.ve Tek.Öğret. Kurumu 55 12198
Özel Öğretim Kurumu 31 7692
Hastane 13 1668