Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Lise 3914 8284
Halk Eğitim Merkezi 4721 4996
Mesleki Eğitim Merkezi 525 1887
TOPLAM 9160 15167