Teknoloji ağırlıklı sanayisi, üniversiteleri ve turizmi ile yaşayan kent; Eskişehir

TARİH 12 Ocak 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 66
Harun KARACAN / Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı “Eskişehir’in kaynakları her anlamda yeni dünyanın kurallarına uygun. Teknoloji ağırlıklı bir sanayi, hizmet kalitesiyle farklılaşan bir turizm şehri, sokakları yaşayan, canlı bir şehir olarak yapabileceğimiz çok şey var. ETO olarak temel misyonumuz, ortak akıl ve vizyonu, kararlı bir eylem planına dönüştürmek.”Eskişehir sahip olduğu potansiyellerle Türkiye’de göz kamaştıran bir şehir olma yolunda her geçen gün hızla ilerliyor. Bu şehrin insana yaklaşımı, çok kültürlülüğü ve vizyonu fark yaratıyor. Bu yaklaşımda ticaretin gelişmişlik düzeyinin çok önemli etkisi var. Eskişehir her zaman kıymetli bir şehir oldu. Eskişehirliler bu kıymeti yaratan, sürdüren güçlü, enerjik ve iddialı insanlardır. Bu şehrin parlaklığı tüccarından, sanayicisine, çalışanından, öğrencisine Eskişehirlilerin eseri.Eskişehir, tarih boyunca yolların ve kültürlerin kesiştiği bir şehir olarak köklü bir sanayi ve ticaret geleneğine sahip.  Bu gelenek, yeni bir dünya kurulurken geleceği kurmak için çok anlamlı bir değere sahip. Son dönemde yaşanan küresel krizi yeni bir dünyanın habercisi olarak görmek gerekiyor. Sanayi biçim değiştiriyor, hizmet sektörleri hızla gelişiyor. İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki değişim hayatı her anlamda etkiliyor. Bizler Eskişehir’i müreffeh bir geleceğe taşımanın yollarını böylesi eğilimleri izleyerek planlamak durumundayız. Eskişehir Ticaret Odası olarak da böylesi bir hazırlık içindeyiz. Eskişehir çok kimlikli derin ve renkli bir şehir. Bir yönüyle gençlik şehri, bir yönüyle sanayisi, tarihi ve geleneği ile köklü bir ticaret şehri ve son dönemde de turistik bir şehir olmaya başladı. Gençliği, enerjisi ve dinamizmi ile yaklaşan değişim eğilimlerine son derece uygun avantajları ve potansiyelleri var. Önemli olan belirli bir şehir marka vizyonu paralelinde bu fırsat paylarını yönetmek ve sonuç alıcı yol haritalarını oluşturmak. ETO olarak bizlerin temel görevi, bu yol haritalarını ve gündemi oluşturmak. ETO, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamlarda birbirini tamamlayan bir ufka sahip. Stratejik düşünen ve planlayan bir anlayışla Eskişehir’i bir bütün olarak görüyor ve buna göre hareket ediyoruz. Öncelikle erişebilirlik konusunda hızla adımlar atılması gerekiyor. Ulaşımın güçlü olması, şehrin kolay erişilebilir olması, ticaretin ve sanayinin gelişiminde çok önemli bir etken. Karayolları bağlantılarımızdaki iyileşme, havaalanının etkin kullanıma açılması, hızlı trenin devreye girmesi ve liman bağlantılarının gerçekleşmesi son derece önemli. Ulaşım ve erişilebilirlik sadece sanayi üretimi için değil, turizm potansiyellerimiz için de çok önemli. Eskişehir’i ziyaret edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Eskişehir’e duyulan bu ilginin kalıcı olması ve gelen turistlerin Eskişehir’de daha uzun ve dolu vakit geçirmesi için tüm turizm potansiyelimizi harekete geçirmemiz gerekiyor. Kentin turizme bakış açısının çok yönlü olması gerekiyor. Ticaret Odası olarak yeni açılımların peşindeyiz. Şehrimizin hizmet kalitesini, ağırlama seçeneklerini zenginleştirerek çalışmalarımıza başlayacağız. Şehrimiz, bir Avrupa kenti görünümüyle şu an bir cazibe merkezi. Bunun yanı sıra Eskişehir, Frigya Vadisi gibi pek tanıtılmamış önemli bir tarihe ve arkeolojik zenginliğe sahip. Frigya Vadisi’nin turizme açılması için tanıtıcı faaliyetlerin yanı sıra bölgede turistik tesislerin de devreye girmesiyle, tarih turizmi açışından önemli bir yol kat edilmiş olacak. Eskişehir’in gündeme getirilmesi gereken önemli bir turizm öğesi de hamamları. Yeryüzünde başka herhangi bir yerde böyle bir şeyle karşılaşılabilir mi, merak etmemek imkânsız. İşlek bir alışveriş bölgesinde, son derece modern mağazaların yanı başında, çay bahçelerinin, şarkütericilerin arasında hamamlar... Görüldüğü gibi Eskişehir, kum, deniz, güneş gibi geleneksel turizmden farklı ama onlarla rekabet edecek bir kültür turizmi potansiyeline sahip. Eskişehir aynı zamanda, uzun yıllardır ‘eğitim turizmi’ olarak nitelendirilebilecek şekilde, çok sayıda öğrenci ağırlıyor. Bunlar, eğitim turizmi, kongre turizmi, termal ve spor turizmi gibi çeşitli alt başlıklar halinde stratejik bir şehir marka yönetimi paralelinde ele alınmalı. Biz de böylesi bir çalışma stratejisi içindeyiz.Eskişehir insan kaynağı ve yaşam kalitesi açısından birçok benzerine göre fark yaratan bir şehir. Bunun yaratacağı değerin, yeni sanayi kollarına, hizmet sektöründeki farklılaşmaya ayak uyduracak şekilde tasarlanması gerekiyor. Biz, ETO olarak ilgili diğer paydaşlarla bu konuda hummalı bir çalışma içindeyiz.Eskişehir bugün bir öğrenci ve gençlik şehri kimliği taşıyor. Her iki üniversitenin ticarete yaptığı katkı çok önemli. Eskişehir, üniversiteleri ile iç içe yaşayan bir şehir. Sokakları yaşayan, canlı bir şehir. Eskişehir’in önemli avantajlarından biri de birçok branşta uluslararası prestijinin olması. Uzaktan öğretim, engellilerin eğitimi, iletişim, sivil havacılık, seramik, tıbbi bitkiler gibi alanlarda Eskişehir üniversiteleri ile dünya üniversiteleri arasında yoğun bir etkileşim var. Bu da kuşkusuz üniversite ve şehir etkileşimini çok olumlu yönde etkiliyor. Kuşkusuz üniversite-sanayi işbirliği açısından değerli fırsatlar sunuyor.Biz ETO olarak, son dönem küresel pazarlara açılma yönünde önemli adımlar atıyoruz. Sadece ulusal sınırlara bağlı kalan bir yaklaşım yetersiz. Dünyanın her yerine mal ya da hizmet üretebilecek, etkin bir şekilde pazarlayabilecek rekabetçi üstünlüğü ve sürdürülebilir büyümeyi hedefliyoruz. Bunun için gerekli olan iddia ve heyecanları Eskişehir’in her noktasında hissediyoruz.Önemli olan sahip olduğumuz potansiyelleri belirli bir stratejik vizyon, güç ve enerjiyle harekete geçirecek kararlılık. Eskişehir’in kaynakları her anlamda yeni dünyanın kurallarına uygun. Teknoloji ağırlıklı bir sanayi, hizmet kalitesiyle farklılaşan bir turizm şehri, sokakları yaşayan, canlı bir şehir olarak yapabileceğimiz çok şey var. Ben Eskişehir halkında, girişimcisinde sahip olduğu gelenek ve değerle birlikte bu ufku ve gücü görüyorum. Sahip olduğumuz en değerli kaynağımız ise Eskişehirliler.  Bu değerli şehri daha da değerli kılacak olan bizleriz. ETO olarak temel misyonumuz, ortak akıl ve vizyonu, kararlı bir eylem planına dönüştürmek. Dayanışma, dostluk ve bilimsel akıl içinde, cesaret ve kararlılıkla Eskişehir’in parladığı bir gelecek çok uzak değil.