TEKİRDAĞ

Ülkemizin en önemli gelişen sanayi kentlerinden olan Tekirdağ ili, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında yedinci sırada yer almaktadır. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 49´luk pay ile birinci sıradaki sanayi sektörünü, hizmetler (yüzde 39) ve tarım (yüzde 12) sektörlerinin izlediği görülmektedir. 1987-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızı itibarıyla yüzde 8,7 sanayi ve yüzde 3,9 hizmetler sektörü büyürken, tarım sektörü yüzde 0,5 küçülmüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Tekirdağ ilinde, "tekstil ürünleri imalatı", "giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması", "derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı ve ayakkabı imalatı" ile "başka yerlerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

İl´de; istihdam edilen her dört kişiden bir kişinin çalıştığı, 2000-2004 dönemindeki tamamlanan teşvik yatırımları ile toplam ihracatın büyük bir kısminin gerçekleştiği, Türkiye ortalamasına göre verimli olan tekstil ürünleri imalatında ağırlıklı olarak istihdam "dokumanın aprelenmesi" alt sektöründe olmaktadır.

TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde oranına göre İl içinde ikinci sırada yer alan ve ayni zamanda Türkiye ortalamasının üstünde verimliliği olan giyim eşyası imalatında işyeri ve istihdam oranlan itibarıyla yoğunlaşma, "diğer dış giyim eşyaları imalatı alt sektöründe olmaktadır.

Derinin tabaklanması ve islenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı ve ayakkabı imalatı; GSİS yoğunlaşma ile ihracat yoğunlaşma göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. Türkiye ortalamasına göre verimli olan sektörde "derinin tabaklanması ve işlenmesi" alt sektörü öne çıkmaktadır.

Başka yerlerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı, özel sektör işgücü verimliliği, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ile yabancı sermaye yatırımları göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. Sektör, GSİS il içi yüzde göstergesi itibarıyla hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel pay Ülke payından daha büyük olmaktadır. Sektörde "elektrikli ev aletleri imalatı" ile "diğer tarım ve ormancılık makinelerinin imalatı" alt sektörleri öne çıkmaktadır.

1987 yılında GSYİH´ nin sektörel dağılımında yüzde 25´lik paya sahip olan tarım sektörü, yıllık ortalama yüzde 0,5 küçülerek 2001 yılında payı yüzde 12´ye düşmüştür. Diğer taraftan sanayi sektörü, yüzde 8,7 büyüyerek yüzde 30´dan yüzde 49´a yükselmiştir. Sanayi sektöründeki bu büyüme trendi büyük oranda istihdam yaratan ve birbirleri ile ilişkili olan tekstil, giyim ve deri sektörlerindeki büyük ölçekli özel sektör yatırımlarının bu bölgede yoğunlaşmasından kaynaklanmaktadır.


TEKİRDAĞ İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Tekstil ürünleri imalatı

2 Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması

3 Derinin tabaklanması ve işlenmesi; bavul, el çantası, saraçlık, koşum takımı ve ayakkabı

4 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı