Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Lise 5960 10325
Halk Eğitim Merkezi 6657 11106
Mesleki Eğitim Merkezi 673 4058
TOPLAM 13290 25489