1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 17.0 78.6
Kar(cm) 26.0 44.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 10.4 19.9
Kış Sıcaklık(˚C) 4.9 6.8
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 7.3 16.6
Yaz Sıcaklık (˚C) 21.2 23.6
Sonbahar-Yağmur(mm) 33.4 73.3
Sonbahar- Kar(cm) - -
Kış -Yağmur(mm) 50.2 78.6
Kış- Kar(cm) 26.0 44.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 39.9 52.3
İlkbahar - Kar(cm) 30.0 30.0
Yaz - Yağmur(mm) 17.0 37.5
Yaz-Kar(cm) - -