2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 175 4416
İlköğretim Kurumu 625 97964
Ortaöğretim Kurumu 42 20480
Mes.ve Tek.Öğret. Kurumu 48 11473
Özel Öğretim Kurumu 33 9137
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 24111
Hastane 15 2737