Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Lise 4327 7146
Halk Eğitim Merkezi 4441 1895
Mesleki Eğitim Merkezi 263 2403
Meslek Yüksek Okulu 4029 5189
Fakülte 5970 7738
Lisansüstü 512 673
TOPLAM 19542 25044