2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 105 4500
İlköğretim Kurumu 256 94190
Ortaöğretim Kurumu 14 8061
Mes.ve Tek.Öğretim Kurumu 18 4817
Özel Öğretim Kurumu 11 1991
Hastane 5 235