Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Lise 1388 3429
Halk Eğitim Merkezi 5299 9176
Mesleki Eğitim Merkezi 15 9
TOPLAM 6702 12614