SİNOP

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında elli yedinci sırada yer alan İl´in 2001 yılı itibarıyla GSYİH´ sının sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 66´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 28) ve sanayi (yüzde 6) sektörlerinin izlediği görülmektedir. 1987-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızlarına bakıldığında hizmetler sektörü yüzde 2,2 büyürken, sanayi sektörü yüzde 4,2 ve tarım sektörü yüzde 2,1 küçülmüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Sinop ilinde, "metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı", "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı" ile "bitkisel üretim" sektörleri öne çıkmaktadır.

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma ile ihracat il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. Verimliliğin Türkiye ortalamasına göre düşük olduğu sektör, GSİS il içi yüzde göstergesi itibarıyla hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel pay Ülke payından oldukça büyük olmaktadır. Ayrıca 2000-2004 dönemindeki toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 35´i bu sektörde gerçekleşmiştir.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı; GSİS il içi yüzde ve yoğunlaşma ile İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. GSİS il içi yüzde göstergesi itibarıyla hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel payı Ülke payından büyük olmaktadır. Gıda sanayi; alt sektörler itibarıyla ele alındığında, unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlar dışında, "balık ve balık ürünlerinin işlenmesi ve saklanması" alt sektörünün öne çıktığı görülmektedir.

Orman varlığına dayalı olarak İl´de gelişen ağaç ve ağaç ürünleri sektörü, GSİS il i^i yüzde göstergesine göre il içindeki sektörel payı Ülke payından oldukça büyüktür. Alt sektörler itibarıyla ağaç ürünleri imalatında "inşaat kerestesi ve doğrama imalatı" ile "ağacın hızarlanması, planyalanması ve emprenye edilmesi" alt sektörü öne çıkmaktadır.

Bitkisel üretimin öne çıkan sektörler arasında olmasının baslıca nedeni, 2000-2004 döneminde İl´de yapılan toplam ihracatın ortalama olarak yüzde 45´inin bu sektörde gerçekleşmesidir.

2000-2004 döneminde yabancı sermaye yatırımının yapılmadığı İl´ de, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının rekabet gücünün yüksek olduğu yatırım alanları olarak öngördükleri sektörler; gıda ürünleri imalatı, turizm ve balıkçılıktır.

Sinop ilinin verimlilik grafiği incelendiğinde; sadece Türkiye ortalaması altında değer alan mineral ürünleri imalatında verimlilik verisinin bulunduğu görülmektedir. Diğer sektörlerin verimlilik verilerinin bulunmamasının nedeni, TÜİK tarafından yapılan imalat sanayi anketlerinin küçük ölçekli özel sektör isletmelerini kapsamamasıdır.


SİNOP İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Metalik olmayan diğer mineral ürünleri imalatı

2 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

3 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç ); saz, saman ve benzeri malzemelerden benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı

4 Bitkisel üretim

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı