1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 34.4 91.4
Kar(cm) 11.0 47.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 11.9 19.8
Kış Sıcaklık(˚C) 6.3 8.8
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 7.4 14.8
Yaz Sıcaklık (˚C) 19.6 23.0
Sonbahar-Yağmur(mm) 64.5 91.4
Sonbahar- Kar(cm) 11.0 11.0
Kış -Yağmur(mm) 49.1 78.3
Kış- Kar(cm) 19.0 47.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 34.4 47.6
İlkbahar - Kar(cm) 47.0 47.0
Yaz - Yağmur(mm) 35.7 44.8
Yaz-Kar(cm) - -