SİİRT

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeks sıralamasında yetmiş üçüncü sırada yer alan il´in 2001 yılı itibarıyla GSYİH´ sının sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 39´arlık pay ile sanayi ve hizmetler sektörlerini, tarım (yüzde 22) sektörünün izlediği görülmektedir. Diğer taraftan 1987-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızları itibarıyla küçülmenin gerçekleştiği İl´de; sanayi yüzde 5,5, tarım yüzde 5 ve hizmetler yüzde 3,8 küçülmüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Siirt ilinde, "metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı", "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "bitkisel üretim" ile "Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması" sektörleri öne çıkmaktadır.

TÜİK tarafından yapılan imalat sanayi anketlerinde küçük ölçekli özel sektör isletmeleri kapsanmamaktadır. Bu doğrultuda İl´de, imalat sanayinin küçük ölçekli firmalardan oluşmuş olması nedeniyle, sektörlerin verimlilik verileri bulunmamaktadır.

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ile ihracat göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. 2000-2004 dönemindeki toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 30´u bu sektörde gerçekleşmektedir.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı; GSİS il içi yüzde ve yoğunlaşma, ihracat yoğunlaşma ile tamamlanan teşvik yatırımları göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. GSİS il içi yüzde göstergesine göre il içindeki sektörel payın Ülke payından büyük olduğu tek sektördür. Alt sektörler itibarıyla çeşitliliğin görülmediği gıda sanayi; genel olarak günlük tüketime yönelik olan unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlardan oluşmaktadır.

Bitkisel üretimin öne çıkan sektörlerden biri olarak belirlenmesi, 2000-2004 döneminde İl´de yapılan toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 45´inin bu sektörde gerçekleşmesindendir.

GSİS il içi yüzde oranına göre İl içinde ikinci sırada yer alan giyim eşyası imalatında, "diğer diş giyim eşyaları imalatı" alt sektörü öne çıkmaktadır.

2000-2004 döneminde yabancı sermaye yatırımının yapılmadığı İl?de, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının rekabet gücünün yüksek olduğu yatırım alanları olarak öngördükleri sektörler; bitkisel üretim, mineral ürünleri imalatı ve madencilik sektörüdür.


SİİRT İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

2 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

3 Bitkisel üretim

4 Giyim eşyası imalatı ; kürkün işlenmesi ve boyanması

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı