2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 142 7838
İlköğretim Kurumu 343 67325
Ortaöğretim Kurumu 15 7688
Mes.ve Tek.Öğret. Kurumu 16 4356
Özel Öğretim Kurumu 8 1351
Hastane 5 423
Spor Tesisleri 3 6700