ŞANLIURFA

Zengin kültür ve sanat değerleriyle Anadolu´nun güçlü kültürel mirası içerisinde önemli yere sahip İl, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında altmış sekizinci sırada yer almaktadır. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sının sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 57´lik pay ile birinci sıradaki tarım sektörünü, hizmetler (yüzde 34) ve sanayi (yüzde 9) sektörlerinin izlediği görülmektedir. 1987-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızları itibarıyla büyümenin gerçekleştiği İl´de; sanayi yüzde 14,6, tarım yüzde 9,3 ve hizmetler sektörü yüzde 3,3 büyümüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Şanlıurfa ilinde, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "tekstil ürünleri imalatı", "makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalatı" ile "bitkisel üretim" sektörleri öne çıkmaktadır.

İmalat sanayinde istihdam edilen her iki kişiden bir kişi gıda ürünleri ve içecek imalatında çalışmaktadır. Ayrıca TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde göstergesine göre gıda ürünlerinin imalatının il içindeki sektörel payı Ülke payından oldukça büyüktür. Türkiye ortalamasına göre verimli olan sektörde, unlu mamulleri ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlar dışında, "süthane işletmeciliği ve peynir imalatı" alt sektörü öne çıkmaktadır.

Şanlıurfa, ülkemizde pamuk yetiştiriciliğinin en çok yapıldığı ildir. Bu potansiyelin bir sonucu olarak gelişen tekstil ürünleri imalatı aynı zamanda 2000-2004 dönemindeki il toplam ihracatının yaklaşık olarak yüzde 25´inin gerçekleştiği sektördür. Türkiye ortalamasına göre verimli olan sektörde, "doğal ve sentetik pamuk elyafın hazırlanması ve eğrilmesi" alt sektörü önemli bir yer tutmaktadır.

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı GSİS il içi yüzde göstergesine göre öne çıkmaktadır. Çeşitliliğin görüldüğü sektörde "metallerin kaplanması ve işlenmesi?, "metal inşaat doğraması imalatı", "metal yapı ve yapı parçaları imalatı" ile "metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması; toz metalürjisi" alt sektörleri öne çıkmaktadır.

Bitkisel üretimin öne çıkan sektörler arasında olmasının başlıca nedeni, 2000-2004 döneminde İl´de yapılan toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 25´inin bu sektörde gerçekleşmesidir.

2000-2004 döneminde yabancı sermaye yatırımının yapılmadığı İl?de, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının rekabet gücünün yüksek olduğu yatırım alanları olarak öngördükleri sektörler; gıda ürünleri ve tekstil imalatıdır.

1987-2001 döneminde GAP yatırımlarının bir sonucu olarak tarım sektöründeki yüksek büyüme oranı, Şanlıurfa?nın Türkiye ortalaması üzerinde bir büyüme trendi yakalamasını sağlamıştır. Tarım sektöründeki bu değişim, tarımsal ürünleri girdi olarak kullanan gıda ve tekstil sektörlerinin gelişmesine katkı sağlamıştır.


ŞANLIURFA İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Tekstil ürünleri imalatı

3 Makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalatı

4 Bitkisel üretim

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı