2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 353 14967
İlköğretim Kurumu 1338 344953
Ortaöğretim Kurumu 45 34785
Mes. ve Tek. Öğr.Kurumu 38 10396
Özel Öğretim Kurumu 39 6403
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 8607
Hastane 14 1875
Spor Tesisleri 5 7250