1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 0.6 77.0
Kar(cm) 6.0 25.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 12.5 26.8
Kış Sıcaklık(˚C) 5.7 7.3
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 10.9 22.2
Yaz Sıcaklık (˚C) 28.1 31.9
Sonbahar-Yağmur(mm) 0.9 51.0
Sonbahar- Kar(cm) - -
Kış -Yağmur(mm) 76.0 77.0
Kış- Kar(cm) 7.0 25.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 28.1 65.4
İlkbahar - Kar(cm) 6.0 6.0
Yaz - Yağmur(mm) 0.6 3.6
Yaz-Kar(cm) - -