Şanlıurfa, 3 bin saatlik güneşi, enerjiye çevirecek

TARİH 09 Aralık 2009
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 51

Yıllık güneşlenme süresinin 3 bin saat civarında olduğu Şanlıurfa, geniş ve verimli tarım arazilerinin yanı sıra Ortadoğu ülkelerine coğrafi yakınlığıyla, yenilenebilir enerji üretimi konusunda ciddi bir potansiyeli elinde bulunduruyor. Bölgede güneş paneli üretim sanayisinin kurulmasına öncülük etmeye çalışan Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO), düzenlediği toplantılarla yenilenebilir enerji yatırımları konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor. ŞUTSO; Güneydoğu'nun yenilenebilir enerji konusunda Türkiye'nin üssü, bu üssün merkezinin ise Şanlıurfa olmasını hedefliyor.

Güneş enerjisinin kullanımına yönelik çalışmaları GAP idaresi ve Harran Üniversitesi ile birlikte gerçekleştirdiklerini belirten ŞUTSO Başkanı E. Sabri Ertekin, "Enerji ihtiyacı dünyada gittikçe artıyor. Eskiden rahatça sağladığımız kaynaklar, her geçen gün azalıyor. Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirmek gerekiyor. günşlenme süresi açısından GüneydoğuTürkiye'nin yenilenebilir enerji üssü, bu üssün merkezi de Şanlıurfa olacak" dedi.

Yenilenebilir enerjinin bölge açısından çok büyük bir iş potansiyeli oluşturduğunu, bu potansiyelin işsizlik sorununu çözmekte de önemli olduğunu kaydeden Ertekin, "Bu konuyu ele almak ve bölgeyi kalkındırmak adına GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Harran Üniversitesi ve ŞUTSO işbirliği ile bir toplantı düzenledik. Toplantıyı düzenlemekteki amacımız, yenilenebilir enerjiyi gündeme getirmek ve enerji tasarrufu sağlamaktır. Yeni iş imkânlarını sanayicimize tanıtmak, sanayicimizin üniversitemizle işbirliği yapmasını sağlamak, bunları kol kola geçirerek kentimizin ilerlemesine katkı bulunmak amacındayız" diye konuştu.

Sanayi-üniversite işbirliği ile oluşturulacak

Önceki hafta Birleşmiş Milletler'in Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili Urfa sanayisini kalkındırma programı kapsamında, İsveç ve Danimarka'yı ziyaret ettiklerini hatırlatan Ertekin, "Bu ziyaretimizde örnek olarak İsveç'in Kastar şehrinde MYO'nun sanayicilerle sürekli işbirliği yapmak suretiyle 10 yılda çok büyük mesafeler aldıklarını gördük. Bu nedenle biz de sanayi-üniversite işbirliği içerisinde olursak, hem işsizliği çözeriz hem de Urfa sanayisinin daha iyi yerlere taşırız" dedi.

Şanlıurfa'da yenilenebilir enerji konusunda yapılacak yatırımlar konusunda bilgi veren Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yeşilata, GAP Bölgesi'nin mevcut güneş enerjisi potansiyeli ile sadece ulusal değil uluslararası seviyede ilgi çekeceğini söyledi.

Bölgenin, güneş enerjisi sistemi üreticilerinin ürünlerini test etmek istedikleri verimli bir zemin olduğu vurgulayan Yeşilata, "Bölge, büyük ölçekli güneş santrallerinin kurulması açısından da uygun bir zemindir. Bu amaçla Harran Üniversitesi'nin 27 bin dönümlük yeni kampüsü içerisinde kısa vadede, 'Yenilenebilir Enerji ve Tarım Teknoparkı'  kurulması ve 'Yenilenebilir Enerji Ortak Doktora Programı' açılmasını talep ediyoruz. Uzun vadede ise 'Uluslararası Yenilenebilir Enerji Mükemmeliyet Merkezi'nin kurulması konularında işbirliği ve destek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlıklardan da destek bekliyorlar

Üniversitenin konuyla ilgili yürüttüğü çalışmalardan bahseden Yeşilata, "Üniversitede kampus içi fotovoltaik (PV) uygulamaları ile dış mekan aydınlatma sistemleri, şebekeye entegreli PV elektrifikasyon sistemi kurduk. Fotovoltaik güçle çalışan pompa ve buzdolabı ünitelerinin; GAP Bölgesi gereksinimlerine uygun koşullarda optimizasyonu ve mümkün olduğu kadar yerli olanaklarla imalatı, yaygınlaştırılması konularındaki çalışmalarımız ile fotovoltaik güçle çalışan yakıt pili birleşik sisteminin deneysel optimizasyonu konularında destek bekliyoruz. Kısa vadede maddi araştırma desteği, orta vadede ise PV pompa konusunda Enerji Bakanlığı - Tarım Bakanlığı; PV buzdolabı konusunda Enerji Bakanlığı-Sağlık Bakanlığı, PV-yakıt pili konusunda Enerji Bakanlığı-Milli Savunma Bakanlığı ile kapsamlı işbirliği istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yenilenebilir enerji sektörünü yönlendirmek için 2 talep

Güneşenerjisi Araştırma Projemerkezi Bölgesi'nde yenilenebilir enerji sektörünü doğru yönlendirmek için, Harran Üniversitesi öncülüğünde; GAP Güneş Enerjisi Ortak Platform ağı kurulması konusunda Enerji Bakanlığı ile TÜBİTAK'tan, ayrıca resmi okul ve kurum binalarına prototip PV elektrik üretim sistemleri kurulması konusunda Enerji Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kapsamlı işbirliği talep ediliyor.