2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 416 9655
İlköğretim Kurumu 1080 190128
Ortaöğretim Kurumu 58 37493
Mes.ve Tek.Öğr. Kurumu 70 23464
Özel Öğretim Kurumu 71 19419
Yüksek Öğrenim 1 23629
Hastane 20 4116
Spor Tesisleri 13 18497