Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Lise 8578 14886
Halk Eğitim Merkezi 16782 11873
Mesleki Eğitim Merkezi 1228 6315
Meslek Yüksek Okulu 2058 3152
Fakülte 8270 8418
Lisansüstü 880 851
TOPLAM 37796 45495