SAKARYA

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında yirmi üçüncü sırada yer alan İl?in 2001 yılı itibarıyla GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 55´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 23) ve sanayi (yüzde 22) sektörlerinin izlediği görülmektedir. 1987-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızı itibarıyla yüzde 6,0 ile sanayi, İl?in en hızlı büyüyen sektörü olmuştur.

Bu çalışma sonucuna göre, Sakarya ilinde, "motorlu kara taşıtı römork ve yan römork imalatı", "gıda ürünleri ve içecek imalatı" ile "tekstil ürünleri imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Motorlu kara taşıt römork ve yan römork imalatı; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri yabancı sermaye yatırımları ile ihracat il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. Verimliliği Türkiye ortalamasının altında olmasına rağmen bu sektör, GSİS il içi yüzde göstergesi itibarıyla hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel pay Ülke payından oldukça büyük olmaktadır. Ayrıca 2000-2004 dönemindeki toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 75´i bu sektörde gerçekleşmektedir. Alt sektörler itibarıyla "motorlu kara taşıtları ve bunların motorlarıyla ilgili parça ve aksesuarların imalatı" ile "motorlu kara taşıtlarının imalatı" öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı; GSİS il içi yüzde, özel sektör işgücü verimliliği ile il Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. Verimliliği Türkiye ortalaması üstünde olan sektör, GSİS il içi yüzde göstergesi itibarıyla hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel pay Ülke payından daha büyük olmaktadır. Çeşitliliğin görüldüğü gıda sektöründe; unlu mamulleri ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlar dışında, "kümes hayvanları etleri imalatı ve saklanması", "başka yerde sınıflandırılmamış sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması" ile "süthane isletmeciliği ve peynir imalatı" alt sektörleri öne çıkmaktadır.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri arasında yer alan tekstil ürünleri imalatı, tamamlanan teşvik yatırımlarının en çok olduğu sektördür. GSİS il içi yüzde göstergesine göre sektör il içinde öne çıkmasına rağmen, il içindeki payı Ülke payından küçüktür. Verimliliğin düşük olduğu tekstil imalatı alt sektörler itibarıyla çeşitlilik sergilemektedir.

Gıda imalatı ile motorlu kara taşıtı imalatı öncü sektörler olmalarına rağmen genel olarak değerlendirildiğinde İl?de sektörel çeşitlilik görülmektedir. Diğer taraftan İl?de, gelişen sanayi kentlerinden farklı olarak özellikle katma değeri yüksek sektörlerin verimlilikleri Türkiye ortalamasının altındadır.


SAKARYA İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Motorlu kara taşıtı römork ve yarı römork imalatı

2 Gıda ürünleri ve içecek

3 Tekstil ürünleri imalatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı