2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 376 23626
İlköğretim Kurumu 378 120540
Ortaöğretim Kurumu 45 19763
Mes.ve Tek.Öğr. Kurumu 56 21928
Özel Öğretim Kurumu 53 9652
Yüksek Öğrenim 1 39372
Hastane 14 1327