Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Lise 8439 13489
Halk Eğitim Merkezi 12719 9624
Mesleki Eğitim Merkezi 755 2998
Meslek Yüksek Okulu 6354 11110
Fakülte 7303 11341
Lisansüstü 991 2273
TOPLAM 36561 50835