2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 142 4094
İlköğretim Kurumu 136 46947
Ortaöğretim Kurumu 28 10867
Mes.ve Tek.Öğr. Kurumu 34 9789
Özel Öğretim Kurumu 19 5515
Yüksek Öğrenim 1 6277
Hastane 6 1002
Spor Tesisleri 5 12300