Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Lise 3730 6059
Halk Eğitim Merkezi 11152 6982
Mesleki Eğitim Merkezi 132 1909
Meslek Yüksek Okulu 1485 3462
Fakülte 500 830
TOPLAM 16999 19242