PROJELERE 50 BİN DOLAR DESTEK VERİLİYOR

TARİH 05 Mart 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 51
AK Parti Kırşehir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Abdullah Çalışkan, İklim Projelerine yeni destekler açıldığını belirterek, üretilen projelere 50 bin Dolara kadar destek alınabildiğini söyledi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Destek Programı çerçevesinde Biyolojik Çeşitliliğin Desteklenmesi, İklimin Korunması projelerinize 50 bin Dolara kadar destek alına biliniyor. Kırşehir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Abdullah Çalışkan, Biyolojik Çeşitliliğin Desteklenmesi, İklimin Korunması projelerinde küçük destek programının Biyolojik çeşitlilik odak alanı öncelikleri açıklayarak şu şeklide sıraladı. Koruma alanı yönetiminde (kamu, yerel halk ve STK arasında) katılımcı uygulamalar, Koruma alanları ve çevresinde yerel halkın koruyucu uygulamaları. Denizel koruma alanı yönetiminde (kamu, yerel halk ve STK arasında) katılımcı uygulamalar. Koruma statüsü henüz olmayan önemli doğa alanlarında, sürdürülebilir geçim stratejileri ve uygulamaları üzerine yerel halk ile çalışmalar. Sürdürülebilir balıkçılık, sürdürülebilir ormancılık, doğa dostu tarıma dayalı geçim stratejileri üzerine yerel halk ile çalışmalar. Üreticiler ile köy çeşitlerini koruma projeleri. Çiftçi birlikleri, yerel üreticiler, araştırmacılar ve kamu kurumları ile - Genetik çeşitlilik ağı ve Genetik kaynakların kayıt altına alınması olarak belirtti. Çalışkan, küçük destek programının iklim değişikliği odak alanı önceliklerini de, Enerji etkin bina, ürün ve işlemlerin yaygınlaşması için yenilikçi yaklaşımlar. Enerjinin etkin kullanımı ve enerji etkinliği yönetmelikleri, standartları, kuralları ve teşvikleri üzerine farkındalık. Yenilenebilir enerjinin, yoksulluğun azaltılması ve üretim amaçlı kullanımlarının yaygınlaşması için yenilikçi yaklaşımlar. Enerji ve organik gübre üretimi, kirliliğin önlenmesi amaçlı yerel biyo gaz uygulamalarının yaygınlaşması için yenilikçi yaklaşımlar. Yerel bitki türlerinin işlenmesi ile yerelleştirilmiş biyo yakıt üretiminin yaygınlaşması için yenilikçi yaklaşımlar. Yakacak odun kesiminin yerel doğal ormanlara baskı yarattığı ve fosil yakıtların yaygınlaştığı köylerin civarlarında enerji ormanı dikimi. Sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin ortaklığında motorsuz taşıt ulaşım imkanlarının geliştirilmesi. Toplu taşımı özendirici ve kolaylaştırıcı yenilikçi yaklaşımlar ve Sera gazı salınımlarını azaltan ve karbon tutan arazi kullanımı ve ormancılık yönetiminde, yerel halkla alternatif geçim yollarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar olarak sıraladı. Bunların destekleneceğini belirten Çalışkan, ayrıca, "proje teklif formatı, proje geliştirme teklif formatı, proje teklif yazım formatı ve diğer gerekli bilgileri www.ab-ilan.com internet sitesinden temin edebilirsiniz" şeklinde konuştu.