PAÜ HİBRİT TOHUM VE SERACIKLIKTA ÖNEMLİ BİR ADIM ATTI

TARİH 04 Şubat 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 84
Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi bu kapsamda, hibrit tohum geliştirilebilmesi için gerekli sera, araştırma laboratuvarı ve doku kültür odası kuruyor. Bu proje ile Denizli ve Türkiye için ekonomik ve kültürel öneme sahip bitki türlerinin modern teknolojilerle toplanmasına, karakterize edilmesine, korunmasına, çoğaltılmasına ve ıslah edilmesine imkan sağlanacak. Proje kapsamında klasik ve modern bitkisel yetiştiricilik, hızlı çoğaltma, genetik ve moleküler karakterizasyon, ıslah, hastalık testleri, gen kaynağı, bitki embriyolojisi ve morfojenezi, fitoremediyasyon (phytoremediation) koruma gibi yöntemleri uygulanabilecek. Bu laboratuar ve sera ülkemizin kaybolmakta olan bitkisel gen kaynaklarının in vitro ve in vivo koşullarda korunabilmesi için gerekli teknolojilerin geliştirilmesine de ev sahipliği yapması açısından önem arz ediyor. Ülkemizin büyük ihtiyaç duyduğu sebze türlerine ait yüksek kaliteli ve verimli çeşitlerin geleneksel ve modern ıslah yöntemleri kullanılarak ıslah edilmesi projenin ana amaçlarından bir olarak değerlendiriliyor. Proje yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, Türkiye’de benzer çalışmaları sürdürecek olan Pamukkale Üniversitesi bünyesindeki laboratuar ve sera, ulusal ve uluslararası alanda pek çok projenin geliştirilmesinde kilit rol oynayacak, diğer merkezlerle ve araştırma kurumları ile ortaklıklar ve ağlar kurarak işbirlikler gelişmesini ve büyük ölçekte sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacağına dikkat çekti. Yrd. Doç. Dr. Fevziye Çelebi Toprak, bu araştırma laboratuvarının katkılarını şöyle özetledi; “Klasik ve biyoteknolojik yöntemlerle üstün verim ve kalite özelliklerine sahip, biyotik ve abiyotik streslere dayanım özellikleri kazandırılmış standart ve F1 hibrit sebze çeşitlerinin üretimi gerçekleştirilebilecek. Sebze türlerinde tohumluk olarak üretilen ebeveynlerde ve F1 hibritlerinde ismine doğruluk testlerinin klasik ve moleküler yöntemlerle yapılabilmesine bu laboratuar olanak sağlayacak. Tohumla veya klonal olarak üretilen meyve çeşitlerinde anaçların, aşı kalemi kaynaklarının ve fidanların genetik saflıklarının moleküler yöntemlerle test edilmesi de kurulacak bu laboratuarda yapılabilecek. Sebze, meyve, tahıllar, endüstriyel bitkiler, tuzcul bitkiler, aquatik (sucul) bitkiler başta olmak üzere ormancılık ve ekolojik denge korunumu için gerekli bitkilerde yüksek verim ve kalite özellikleri bulunan materyallerin seleksiyonu, fenotipik özelliklerinin belirlenmesi ve genetik çeşitliliklerinin saptanması yanı sıra üstün genetik özelliklere sahip bitkisel gen kaynaklarının korunmaları da laboratuar sayesinde gerçekleştirilebilecek. Bu proje kapsamında, özellikle yerel ve ulusal düzeyde önemli kültürel ve ekonomik değerlere sahip yerli bitkisel materyallerin gen kaynaklarının toplanmaları, karakterizasyonu, korunması, kuruluşlar veya araştırmacılar tarafından talep edilmesi durumunda bitkisel materyallerin, hastalık ve zararlılardan ari, klonal çoğaltımlarının (mass-propagation) gerçekleştirilmesi, talep edildiği durumlarda bitkisel materyallerin pilot üretimlerinin sera ve açık arazi koşullarında yapılması da sağlanabilecek. Yrd. Doç. Dr. Fevziye Çelebi Toprak talep edilmesi durumunda bitkisel materyallerde klasik ve moleküler yöntemlerle hastalık ve zararlı testlerinin yapılabileceğini belirterek genetik mühendisliği gibi yüksek teknolojik yöntemlerle genetiği güçlendirilmiş tarımsal ürünlerin ve gıdaların testlerinin yapılması ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi yanında bu laboratuar ve seranın akademik düzeyde araştırma projeleri geliştirmek, eğitim kursları düzenlemek, yerli ve yabancı bilim insanlarının katılabileceği etkinlikler düzenlemek, bu sayede üniversitenin ilgili kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmanın amaçları arasında yer aldığını söyledi.