2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 163 4872
İlköğretim Kurumu 229 77722
Ortaöğretim Kurumu 33 19472
Mes.ve Tek.Öğretim Kurumu 26 7433
Özel Öğretim Kurumu 33 7069
Hastane 7 594