Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Lise 2734 4699
Halk Eğitim Merkezi 7155 5179
Mesleki Eğitim Merkezi 398 2730
TOPLAM 10287 12608