ORDU

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında altmış ikinci sırada yer alan il´in 2001 yılı itibarıyla GSYİH ´sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 48´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 33) ve sanayi (yüzde 19) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Diğer taraftan 1987-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızları itibarıyla yüzde 9,1 ile sanayi sektörünü, yüzde 3,9 ile hizmetler ve yüzde 3,6 ile tarım sektörü izlemektedir.

Bu çalışma sonucuna göre, Ordu ilinde, "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri mahkemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı ", "madencilik ve taşocakçılığı", "metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı´´ile "bitkisel üretim" sektörleri öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri, tamamlanan teşvik yatırımları ile ihracat il içi yüzde ve yoğunlaşma göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. Verimliliğin Türkiye ortalamasına göre düşük olduğu sektör, GSİS il içi yüzde göstergesi itibarıyla hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel pay Ülke payından oldukça büyüktür. Ayrıca 2000-2004 dönemindeki toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 35´i bu sektörde gerçekleşmiştir. Çeşitliliğin görüldüğü gıda sektöründe; unlu mamulleri ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlar dışında, "başka yerde sınıflandırılmamış sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması" alt sektörü öne çıkmaktadır.

GSİS il içi yüzde göstergesine göre il içindeki sektörel payın Ülke payından büyük olduğu ikinci sektör olmasının yanında Türkiye ortalamasına göre verimli olmasından dolayı ağaç ve ağaç ürünleri sektörü, il´de öne çıkan sektörlerden biridir. Ağaç ürünleri imalatında, işyeri ve istihdam oranlan itibarıyla "inşaat kerestesi ve doğrama imalatı alt sektörü öne çıkmaktadır.

Madencilik ve taşocakçılığı; İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri arasında yer almasının yanında İl´de verimliliği en yüksek olan sektördür. 2000-2004 döneminde yabancı sermaye yatırımı sadece bu sektörde vardır. "Kum ve çakıl ocakçılığı" madencilik sektörünü öne çıkaran alt sektördür.

Verimliliği Türkiye ortalamasının oldukça üzerinde olan mineral ürünleri imalatında "süsleme ve yapı taşının kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi" alt sektörü önemli bir yer tutmaktadır.

Bitkisel üretimin öne çıkan sektörler arasında olmasının baslıca nedeni, 2000-2004 döneminde İl?de yapılan toplam ihracatın yüzde 60´inin bu sektörde gerçekleşmesidir.

İl, genel itibarıyla değerlendirildiğinde 1987-2001 döneminde Türkiye ortalamasının üzerinde bir büyüme trendi yakaladığı, bunun da tarım sektörü ile birlikte özellikle tarıma dayalı sanayinin yüksek büyüme oranından kaynaklandığı görülmektedir.


ORDU İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç ); saz, saman ve benzeri malzemelerden benzeri malzemelerden, örülerek yapılan eşyaların imalatı

3 Madencilik ve taşocakçılığı

4 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

5 Bitkisel üretim

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı