Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Lise 5498 9142
Halk Eğitim Merkezi 6625 5196
Mesleki Eğitim Merkezi 655 2156
Meslek Yüksek Okulu 894 3148
Fakülte 868 751
TOPLAM 14540 20393