1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 56.4 140.3
Kar(cm) 2.0 59.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 11.5 19.8
Kış Sıcaklık(˚C) 6.5 8.6
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 7.8 15.5
Yaz Sıcaklık (˚C) 20.2 23.2
Sonbahar-Yağmur(mm) 79.4 140.3
Sonbahar- Kar(cm) 2.0 2.0
Kış -Yağmur(mm) 86.5 103.5
Kış- Kar(cm) 38.0 59.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 56.4 77.7
İlkbahar - Kar(cm) 3.0 26.0
Yaz - Yağmur(mm) 59.0 74.4
Yaz-Kar(cm) - -