NİĞDE

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında kırk dokuzuncu sırada yer alan il´in 2001 yılı itibarıyla GSYİH´ sının sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 49´luk pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 38) ve sanayi (yüzde 12) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Diğer taraftan 1987-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızları itibarıyla il´de; sanayi ve hizmetler sektörlerinde değişim görülmezken, tarım sektörü yüzde 0,9 küçülmüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Niğde ilinde, "tekstil ürünleri imalatı", "gıda ürünleri ve içecek imalatı" ile "metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

İl´de; imalat sanayinde istihdam edilen her üç kişiden bir kişinin çalıştığı ve 2000-2004 dönemindeki toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 75´nin gerçekleştiği tekstil ürünleri imalatı, aynı zamanda tamamlan teşvik yatırımlarında da öne çıkmaktadır. Türkiye ortalaması üstünde verimliliği olan sektörde, istihdam oranlan itibarıyla yoğunlaşma "doğal ve sentetik pamuk elyafının hazırlanması ve eğrilmesi" alt sektöründe olmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı; TÜİK 2002 Genel Sanayi i§yerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma ile tamamlanan teşvik yatırımları göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. GSİS il içi yüzde göstergesi itibarıyla hem il içinde öne çıkmakta, hem de il içindeki sektörel pay Ülke payından büyük olmaktadır. Alt sektörler itibarıyla çeşitliliğin görülmediği gıda sanayi; genel olarak günlük tüketime yönelik olan unlu mamuller ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlardan oluşmaktadır.

Özel sektör işgücü verimliliğinde Türkiye ortalamasının üzerinde değer alan mineral ürünleri imalatının, GSİS il içi yüzde göstergesine göre il içindeki sektörel payı Ülke payından büyüktür. Sektörde, i§yeri ve istihdam oranlan itibarıyla "süsleme ve yapı taşının kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi" ile "fırınlanmış kilden kiremit, briket, tuğla ve inşaat malzemeleri imalatı" alt sektörleri öne çıkmaktadır.

İl´de; il Sanayi ve Ticaret Odalarının rekabet gücünün yüksek olduğu yatırım alanları olarak öngördükleri sektörler, tekstil ve mobilya imalatıdır.

Niğde ilinin verimlilik grafiği incelendiğinde; sadece üç sektörde verimlilik verisinin bulunduğu görülmektedir. Diğer sektörlerin verimlilik verilerinin bulunmamasının nedeni, TÜİK tarafından yapılan imalat sanayi anketlerinin küçük ölçekli özel sektör işletmelerini kapsamamasıdır.


NİĞDE İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Tekstil ürünleri imalatı

2 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

3 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı