2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 177 4051
İlköğretim Kurumu 217 55361
Ortaöğretim Kurumu 22 8587
Mes.ve Tek.Öğretim Kurumu 29 5948
Özel Öğretim Kurumu 15 4625
Yüksek Öğrenim 1 11165
Hastane 8 749
Spor Tesisleri 2 6500