1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 4.2 59.9
Kar(cm) 7.0 64.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 5.6 16.9
Kış Sıcaklık(˚C) -0.4 1.4
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 4.5 14.3
Yaz Sıcaklık (˚C) 18.4 21.6
Sonbahar-Yağmur(mm) 12.0 38.4
Sonbahar- Kar(cm) 20.0 42.0
Kış -Yağmur(mm) 40.4 48.4
Kış- Kar(cm) 44.0 64.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 43.3 59.9
İlkbahar - Kar(cm) 7.0 37.0
Yaz - Yağmur(mm) 4.2 27.1
Yaz-Kar(cm) - -