2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Öncesi Öğr.Kurumu 195 8014
İlköğretim Kurumu 448 89478
Ortaöğretim Kurumu 14 8363
Mes.ve Tek.Öğr.Kurumu 19 3769
Özel Öğretim Kurumu 11 1835
Hastane 6 630