2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Öncesi Öğr.Kurumu 314 8001
İlköğretim Kurumu 401 95471
Ortaöğretim Kurumu 38 19400
Mes.ve Tek.Öğr.Kurumu 59 12834
Özel Öğretim Kurumu 47 11150
Yüksek Öğrenim 1 21271
Hastane 17 1671