Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Lise 4787 8047
Halk Eğitim Merkezi 6808 6813
Mesleki Eğitim Merkezi 713 5815
Meslek Yüksek Okulu 2796 5682
Fakülte 5063 7018
Lisansüstü 358 354
TOPLAM 20525 33729