2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Öncesi Öğr.Kurumu 263 7033
İlköğretim Kurumu 639 160858
Ortaöğretim Kurumu 25 23713
Mes.ve Tek.Öğr.Kurumu 27 6687
Özel Öğretim Kurumu 27 5048
Hastane 6 600