MANİSA

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında yirmi beşinci sırada yer alan İl?in 2001 yılı itibarıyla GSYİH ´sının sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 38´erlik pay ile sanayi ve hizmetler sektörlerini, tarım (yüzde 24) sektörünün izlediği görülmektedir. Diğer taraftan 1987-2001 döneminde yıllık ortalama büyüme hızları itibarıyla yüzde 7,4 ile sanayi, İl?in en hızlı büyüyen sektörünü, yüzde 3,4 ile hizmetler ve yüzde 0,5 ile tarım sektörü izlemektedir.

Bu çalışma sonucuna göre, Manisa ilinde, "başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı", "gıda ürünleri ve içecek imalatı", "radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı" ile "bitkisel üretim" sektörleri öne çıkmaktadır.

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri, ihracat il içi yüzde ve yoğunlaşma ile yabancı sermaye yatırımları göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. İl?de yapılan ihracatın yaklaşık olarak yüzde 35´inin gerçekleştiği bu sektör, verimlilikte de Türkiye ortalamasının üstündedir. Ayrıca sektörde ağırlıklı olarak istihdam "elektrikli ev aletleri imalatı" alt sektöründedir.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; GSİS il içi yüzde, ihracat il içi yüzde ve yoğunlaşma ile tamamlanan teşvik yatırımları göstergelerinin her birinde öne çıkmıştır. Sektör, GSİS il içi yüzde göstergesine göre hem il içinde öne çakmakta, hem de il içindeki sektörel pay Ülke payından büyük olmaktadır. Çeşitliliğin görüldüğü gıda sektöründe; unlu mamulleri ve öğütülmüş tahıl ürünlerini içeren imalatlar dışında, "başka yerde sınıflandırılmamış sebze ve meyvelerin işlenmesi ve saklanması", "kümes hayvanları etleri imalatı ve saklanması" ile "balık ve balık ürünleri islenmesi ve saklanması" alt sektörleri öne çıkmaktadır.

Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı; büyük ölçekli yabancı sermaye yatırımları ile GSİS il içi yüzdenin il içindeki sektörel payının Ülke payından çok daha büyük olmasıyla öne çıkmaktadır. Sektörde ağırlıklı olarak istihdam "televizyon ve radyo alıcıları, ses ve görüntü kaydeden veya çoğaltan teçhizat ve bunlarla ilgili araçların imalatı" alt sektöründe gerçekleşmektedir.

Bitkisel üretimin öne çıkan sektörler arasında olmasının başlıca nedeni, 2000-2004 döneminde İl?de yapılan toplam ihracatın yaklaşık olarak yüzde 25´inin bu sektörde gerçekleşmesidir.

1987 yılında GSYİH ´nin sektörel dağılımında yüzde 23´lük paya sahip olan sanayi sektörü, yıllık ortalama yüzde 7,4 büyüyerek 2001 yılında payı yüzde 38´e ulaşmıştır. Diğer taraftan tarım sektörü, yüzde 0,5 büyüyerek yüzde 37´den yüzde 24´e düşmüştür. Özellikle katma değeri yüksek ve ayni zamanda büyük oranda istihdam yaratan makine ve teçhizat ile radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatlarında büyük ölçekli yatırımların olması, Manisa ilinin büyük bir sanayi kenti olma yolunda hızlı adımlarla ilerlediğini göstermektedir.


MANİSA İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı

2 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

3 Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları imalatı

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı