2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Öncesi Öğr. Kurumu 391 10318
İlköğretim Kurumu 705 172527
Ortaöğretim Kurumu 153 57093
Mes. ve Tek. Öğr. Kurumu 88 26450
Özel Öğretim Kurumu 70 21345
Yüksek Öğrenim 1 24552
Hastane 18 2898
Spor Tesisleri 10 14650