Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Lise 9422 17028
Halk Eğitim Merkezi 13318 12584
Mesleki Eğitim Merkezi 1031 8304
Meslek Yüksek Okulu 3687 5843
Fakülte 6214 7514
Lisansüstü 710 584
TOPLAM 34382 51857