Man Adası Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki vergi konularında bilgi değişimi anlaşması onaylandı

TARİH 31 Temmuz 2017
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 35
Man Adası Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki vergi konusunda bilgi değişimi
anlaşması onaylanmasına ilişkin 2017/10377 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 21 Temmuz
2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Anlaşma, bilgi yardımlaşmasının yanı sıra tarafların yetkili
temsilcilerinin vergi incelemesi amacıyla gerektiğinde ve ilgili maddede belirtilen şartlarla bir diğerinin ülke toprağında inceleme
yapabilmesine, ilgili kişilerle g.rüşebilmesine veya yapılmakta olan bir vergi incelemesine
katılabilmesine de imkân sağlamaktadır. Son yıllarda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gerek ikili ve gerekse çok
taraflı benzer anlaşmalara imza attığı bilinmektedir. Böylelikle, yurtdışında finansal işlem yada yatırım yapan veya
bu ülkelerle veya yerlerle mal veya hizmet alışverişinde bulunan Türkiye mukimlerinin durumu vergisel açıdan
Türk vergi idaresince kontrol edilebilecektir.