2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 245 6576
İlköğretim Kurumu 597 118284
Ortaöğretim Kurumu 65 33627
Mes. ve Tek.Öğr.Kurumu 44 10662
Özel Öğretim Kurumu 47 10758
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 17075
Hastane 15 2148